Ръководство за конна база

Форумът на центъра

Като директор на базата, също така имате форум. Можете да конфигурирате достъпа до форума, както желаете, т.е. да ограничите достъпа до играчи, които имат подслонен кон във Вашата база, или да го оставите отворен за всички играчи на Howrse.

Този форум е ваша отговорност. Вие сте модераторът и от вас зависи да му вдъхнете живот. Можете да създадете и да зададете условията на форума си на страницата за администриране на конния си център.

Форумът на конна база, който е отворен за всички коневъди, може да бъде достъпен чрез подробностите на базата.