Правила на форума


Бъдете учтиви и уважавайте другите.

 • Без обиди и обидни думи
 • Без провокации и агресивно поведение
 • Без клевети, обвинения или тормоз

Не говорете на полемични или противоречиви теми (политика, религия, секс...)


Пишете ясно и свързано, така че другите потребители на форума да разбират вашите публикации.

 • Говорете езика на играта във форумите
 • Не използвайте език за SMS съобщения
 • Опитайте се да бъдете точни, когато пишете съобщение


Бъдете толерантни и не влизайте в ролята на екипа от модератори.

 • Не заплашвайте другите играчи със заявки или обиди
 • Не заповядвайте на други потребители
 • Не се дръжте като мини-модератор


Говорете за играта и не се отклонявайте или не пишете за странични неща.

 • Без спам или злоупотреба на темите
 • Не бъдете невъздържани в темите
 • Уважавайте зададените теми за всеки форум

Не публикувайте реклама тук.

 • Не рекламирайте продажба на коне или заплождания
 • Не заявявайте предмети от черния пазар, кредити или акаунти

Право на публичност:

 • Поради съображения за сигурност ви препоръчваме да не публикувате информация или съдържание от личен характер или каквото и да било съдържание, което би позволило на някой да ви идентифицира като индивид (например името ви, адреса ви, името на училището ви или на училището ви по езда)
 • Ако сте непълнолетни, моля, помолете родителите си или законните си настойници за разрешение преди да публикувате ваши снимки.
 • Ако искате да публикувате снимки на други лица, моля, първо поискайте тяхното разрешение. Ако те са непълнолетни, говорете с техните законни настойници.