Осигурявам пожизнен вип за онзи, който разкара чийтъра и двете му мултита от сървъра! 
Убий бота, спаси играта! 625486c67a9a05320a216cf35bf53868_v1502876249.png
Kill the bot, save the game! 625486c67a9a05320a216cf35bf53868_v1502876249.png