Разцъфтява в нежност слънчевия лъч,

            докосвайки капката роса,

     откраднала от аромата на нощта.


                                                                   

                                                                   
                                                                                           

           

          

                                                                    

                                                                    

                                                  

                                                                                   

                                                                                


       

                  

                    Биволско търпение

                         Телешко спокойствие

                                 Говеждо безразличие