Помощ за конна база

1 / Създаване и управление на конна база

> 1.1 – Общи положения

centreequestre

Създайте и управлявайте конния си център, за да:

 • приемате настанени коне
 • предлагате земя за паша
 • отглеждате много продукти
 • създавате полезни предмети за конния си център и развъдните си ферми
 • създавате и управлявате състезанията си

Достъп се дава, когато завършите целите за чирак селекционер.

> 1.2 – Местоположение

При създаването на вашата конна база трябва да изберете къде да бъде разположена. Има 3 възможни местоположения:
 • Гора
 • Плаж
 • Планина
В зависимост от местоположението на вашата конна база, вашите настанени коне ще се развиват по-бързо при изпълнението на определена езда:
 • Езда в гората, ако вашата база е разположена в гора
 • Езда на плажа, ако вашата база е разположена на плажа
 • Езда в планината, ако вашата база е разположена в планината
Освен това всяко местоположение на конните бази осигурява специфичен ресус, който можете да получите чрез мисиите, изпълнявани от настанените при вас коне. Тези ресурси ще ви позволят да изработвате повече предмети, които се продават в магазина.
МестоположениеРесурси
localisationforetГораressourceboisДърва
localisationmontagneПланинаressourceferЖелязо
localisationplageПлажressourcesableПясък

> 1.3 – Магазинът

В магазина ще намерите всичко необходимо, за да управлявате обхвата на вашата конна база през различните отдели:

 • Подобрения, където ще намерите предмети, които подобряват реколтата от ливадите, или които правят боксовете ви по-удобни
 • Земеделие, където можете да купите семена и тор, които да използвате върху ливадите при отглеждането на посевите
 • Ресурси, където можете да закупите всички съставки, необходими за изработването на предметите, които трябва да имате, за да управлявате конната си база. Това е и мястото, където можете да закупите постеля за боксовете си
 • Храна и Екипировка, където можете да закупите храна и екипировка, след това да ги предоставите на настанените при вас коне, вместо да ги използвате за собствените си коне

Боксовете, работилниците, ливадите и оранжериите могат да бъдат закупени от страницата, където се използват. Пистите за надбягвания и малките животни (в зависимост от специалността на конната ви база) се закупуват от страницата на състезанията.

На страницата на магазина можете да проверите и инвентара си или да продавате предмети, ако желаете. Но там няма да можете да продавате писти за надбягвания, боксове, ливади, оранжерии или работилници.

> 1.4 – Боксове

Бокс 2**

Можете да приютите един настанен кон във всеки бокс. Броят на боксовете, които можете да закупите от магазина, се определя от стажа ви в Howrse, по-конкретно можете да закупите един бокс за всеки два дни стаж. Но ако ги построите в работилниците си, можете да придобиете колкото боксове желаете.

Съществуват различни боксове с различни размери. Тъй като те са по-удобни за конете, по-големите боксове осигуряват повече морал на настанените коне, когато се събудят.
Качеството на боксовете също оказва влияние върху престижа на конната база.

Сламени постели

Имате нужда от постеля в боксовете си, за да приютите кон или пони. Посетете магазина на конната база, за да закупите постеля. След като осигурите запас от постели, той ще се изобрази в дясната част на страницата на магазина във вашия инвентар. Посетете страницата „Боксовете“ и изберете постелята, която бихте искали да използвате; можете да изберете единствено постеля, от която имате достатъчно запаси във вашия инвентар.

Когато закупите нов бокс, той идва с постеля съгласно вида постеля, който сте избрали за употреба във вашата конна база.

Всеки ден постелята в боксовете, в които е настанен кон, остарява. След 7 дни тя се премахва автоматично по време на ежедневната актуализация на уеб сайта в 04:00 и се сменя с чиста постеля, ако имате достатъчно такива в инвентара си. Ако нямате достатъчно постели, вашите боксове ще останат без постеля и престижът ви ще се влоши. Проверявайте редовно запасите си.

Постелята, която избирате за боксовете си, оказва влияние и върху настанените коне. Всъщност, колкото по-качествена е постелята, използвана в даден бокс, толкова повече енергия ще получи конят и толкова по-малко морал ще изгуби, когато прекарва време там.

Поправки

Вашите заети боксове се износват с 1% всеки ден. Трябва да ги поправите преди да достигнат 100% износване.

Иконата reparer е видима до износването на бокса и може да се използва за неговата поправка. Разходите за поправка на бокса зависят от неговото ниво на износване, качеството на бокса и наличните в него подобрения.

Ако не поправите бокс, той ще стане неизползваем при достигане на 100% износване и ще спре да отчита точки за вашия престиж на конната база. Освен това, ако там има настанен кон, той ще бъде изгонен. След това вашият баланс от екю ще бъде намален съобразно разходите за настаняване, за да компенсирате собственика на коня. Вие можете да поправите бокс по всяко време, за да настанявате отново коне.

Резервации

Ако искате да подслоните конете на конкретен играч, всичко, което трябва да направите, е да резервирате един или няколко бокса чрез връзката „резервирай този бокс“.

> 1.5 – Ливади

Земя Средна поляна

Ще трябва да закупите поляни от магазина за конната база. Тези поляни ще се използват за пасбище за вашите настанени коне, както и за развиване на земеделска дейност. Това е важен източник на средства. Продаваните в магазина поляни имат различна земна повърхност.

Плодородността е от решаващо значение, тъй като тя определя добива от Вашите култури. Тя детайлно ще взема под внимание качеството на Вашите ливади, като коне, оставени в по-плодородна ливада, ще се хранят с повече безплатен фураж. Последното ще се отрази върху разходите на собствениците, които отглеждат конете си във Вашата конна база.

Независимо дали решавате да превърнете ливада в пасбище или да отглеждате крави, или посеви върху нея, тя ще губи от плодородието си, когато се използва.За да възстановите плодородието й ще трябва да я оставите незасята.

Плодородието на ливадата се увеличава с 1% за всеки ден, през който лежи под угар през пролетта или есента, с 3% през лятото и с 0,2% през зимата. Земя, поставена под угар през зимата, само леко ще увеличи плодородието си.

Пасища за животни

Вашата земя за пасбище трябва да се равнява на броя на боксовете ви, за да посрещне нуждите на конете, настанени във вашата конна база. Например център с 10 бокса трябва да има земя за пасбище с най-малко 10. Запомнете, че е препоръчително да имате повече налични поляни, за да ги отглеждате или да слагате угар, за да позволите почвата да почива и да възстанови плодородността си.

Земеделие

По всяко време можете да имате 6 ливади за отглеждане на посеви или крави, независимо от размера на конната ви база или на ливадата.Наличието на посевите и реколтата се повлияват от сезоните.

Ако имате оранжерия, можете да посеете желаните семена през всички сезони без ограничения, с изключение на ограничаването на културите до 6 ливади, като имате предвид, че оранжерията се брои за ливада. Въпреки това не можете да отглеждате ябълки или кредити в оранжерията.

Износването на оранжериите се повишава с 1% на ден, когато се използват за отглеждане на посеви.

Иконата reparer е видима до износването на оранжерията и може да се използва за нейната поправка. Разходите за поправка на оранжерията зависят от нейното ниво на износване и от размера й. Ако не поправите оранжерията си, тя ще стане неизползваема при достигане на 100% износване и посевите, които се отглеждат в нея в момента, ще бъдат изгубени. Можете да поправяте оранжерията си по всяко време, за да продължите да я използвате.

Налични култури
СеменаСезон за засажданеПериод на вегетация на културитеРеколта
Семена морковиСемена морковиПролет9 дена
carotte Морков
Семена пшеницаСемена пшеницаЛято9 дена
sonble Пшеница
ressourcepaille Слама
Семена овесСемена овесПролет11 дена
avoine Овес
Семена пасСемена пасЕсен30 дена
pass ваучери
Семена от ябълкаСемена от ябълкаЕсенСъбиране на реколта всяка есен
pomme Ябълка
Ленено семеЛенено семеПролет8 дена
ressourcelin Лен
Семена от люцернаСемена от люцернаЛято7 дена
fourrage Фураж

През зимата не можете да отглеждате нищо, освен ако не притежавате оранжерия. Ако притежавате оранжерия, ще можете да отглеждате каквото си пожелаете, с изключение на ябълки и кредити.

За да спечелите пари можете да продавате вашите култури в магазина.

Можете също:

 • да правите моркови, овес и фураж за настанените при вас коне, за да получите повече престиж
 • вие използвате див овес и ябълки за изработване на ярма
 • да използвате слама и постелки за вашите боксове

За да започнете да отглеждате култура в ливада:

 • отправете се към Конната база и закупете семената и торта, която искате
 • отправете се към страницата с ливади
 • ако поляната може да се използва, кликнете върху „Оставете на угар“, след което „Отглеждане на посеви“
 • изберете семената и торта, които да използвате на тази ливада
 • валидирайте и ливадата ще започне да отглеждате култури!

Имайте предвид, че използването на торове ще намали броя на дните до зрялост.

След като приберете реколтата, ливадата ще остане на угар, за да може земята да отпочине. След това отново можете да използвате ливадата за отглеждане на различни култури или за паша на конете в конната си база.

Отглеждане на крави

Можете също да отглеждате крави върху ливадите си и да ги използвате за получаване на кожа. Броят на ливадите, на които можете да отглеждате крави или посеви, е ограничен до 6. Следователно, ако вече имате, например 4 ливади или оранжерии, в които в момента се отглеждат посеви, можете да отделите не повече от 2 ливади за отглеждане на крави.

Също като конете, всяка от кравите има нужда от един хектар. Малките ливади са с размер 5 хектара и на тях могат да се отглеждат 5 крави.

Когато отглеждате крави, можете да получите кожа след 30 дни. След това ливадата се превръща в незасята и можете отново да започнете да отглеждате крави.

Има два вида крави, всеки от които осигурява специфична кожа.

> 1.6 – Работилници

Работилниците ви позволяват да създавате всички видове сгради и всички предмети, които ще са ви необходими в конната база или развъдниците, с изключение на ресурсите и продуктите от развъдниците. Когато създавате вашата конна база, към нея има малка работилница. По-късно можете да добавите други работилници като ги закупите или ги построите в работилниците, които вече притежавате.

Производство

Броят на работилниците, които можете да използвате едновременно, зависи от престижа на вашата конна база:

 • Престиж между 0% и 20%: 1 активна работилница
 • Престиж между 20% и 40%: 2 активни работилници
 • Престиж между 40% и 60%: 3 активни работилници
 • Престиж между 60% и 80%: 4 активни работилници
 • Престиж между 80% и 100%: 5 активни работилници

Продължителността на производството и необходимите ресурси зависят от предметите, които желаете да изработите.

ПроизводствоРесурсиПродължителност
sellewestern1x 1* западно седлоressourcefer Желязо x 20
ressourcecuir Кожа x 230
12 часа
box12 Бокс 1*ressourcebois Дърва x 25
ressourcesable Пясък x 25
3 часа
box16 Бокс 2**ressourcebois Дърва x 500
ressourcesable Пясък x 500
2 дни
box18 Бокс 3***ressourcebois Дърва x 2500
ressourcesable Пясък x 2500
8 дни
atelierpetit Малка работилницаressourcebois Дърва x 250
ressourcesable Пясък x 250
1 ден
ateliermoyen Средна работилницаressourcebois Дърва x 1250
ressourcesable Пясък x 1250
4 дни 4 часа
ateliergrand Голяма работилницаressourcebois Дърва x 3750
ressourcesable Пясък x 3750
12 дни 12 часа
serrepetite Малка оранжерияressourcebois Дърва x 50
ressourcesable Пясък x 50
5 часа
serremoyenne Средна оранжерияressourcebois Дърва x 250
ressourcesable Пясък x 250
20 часа
serregrande Голяма оранжерияressourcebois Дърва x 2000
ressourcesable Пясък x 2000
6 дни 12 часа
abreuvoir Корито за водаressourcefer Желязо x 1500
3 дни
douche Душressourcefer Желязо x 2500
5 дни
tracteur Тракторressourcefer Желязо x 2500
5 дни
auge Корито за хранаressourcefer Желязо x 1500
3 дни
brideclassique1x 1* класически юздиressourcefer Желязо x 10
ressourcecuir Кожа x 90
5 часа
brideclassique2x 2** класически юздиressourcefer Желязо x 20
ressourcecuir Кожа x 180
10 часа
brideclassique3x 3*** класически юздиressourcefer Желязо x 80
ressourcecuir Кожа x 720
1 ден 16 часа
selleclassique1x 1* класическо седлоressourcefer Желязо x 20
ressourcecuir Кожа x 230
12 часа
selleclassique2x 2** класическо седлоressourcefer Желязо x 40
ressourcecuir Кожа x 460
1 ден
selleclassique3x 3*** класическо седлоressourcefer Желязо x 160
ressourcecuir Кожа x 1840
4 дни
tapisclassique1x 1* класическа кърпа за седлоressourcelin Лен x 20
10 часа
bande1x 1* поло превръзкиressourcelin Лен x 10
5 часа
bonnet1x 1* наушникressourcelin Лен x 10
5 часа
cloches Защитни подковиressourcecuir Кожа x 500
1 ден
cravache Камшикressourcecuir Кожа x 1000
2 дни
eperons Шпориressourcefer Желязо x 1500
3 дни
longe Кордаressourcecuir Кожа x 1250
5 дни
crampons Конюшниressourcefer Желязо x 1750
3 дни 12 часа
mash Ярмаsonble Пшеница x 500
pomme Ябълка x 200
graineslin Ленено семе x 100
12 часа
engraisk Тор 1*crottin Оборска тор x 200
6 часа
engraissadechir Тор 2**crottin Оборска тор x 400
12 часа
engraisfumier Естествен торcrottin Оборска тор x 600
ressourcepaille Слама x 200
1 ден 12 часа
sellewestern2x 2** западно седлоressourcefer Желязо x 40
ressourcecuir Кожа x 460
1 ден
sellewestern3x 3*** западно седлоressourcefer Желязо x 160
ressourcecuir Кожа x 1840
4 дни
bridewestern1x 1* западни юздиressourcefer Желязо x 10
ressourcecuir Кожа x 90
5 часа
bridewestern2x 2** западни юздиressourcefer Желязо x 20
ressourcecuir Кожа x 180
10 часа
bridewestern3x 3*** западни юздиressourcefer Желязо x 80
ressourcecuir Кожа x 720
1 ден 16 часа
tapiswestern1x 1* западна кърпа за седлоressourcelin Лен x 20
10 часа
Поправки

Износването на работилниците се повишава с 1% на ден, независимо дали се използват.

Иконата е видима до износването на работилницата и може да се използва за нейната поправка. Разходите за поправка на работилницата зависят от нейния размер и нивото й на износване.

Ако не поправяте работилниците, те ще станат неизползваеми при достигане на 100% износване и текущата продукция ще бъде изгубена. Можете да поправите работилницата по всяко време, за да продължите да я използвате.

2 / Направете Вашата конна база просперираща

> 2.1 – Животни

Разходи за хранене

Вашата конна база може да приема настанени коне. Можете да избирате цена за настаняване на кон за вечер чрез вашето управление на базата. Тази цена трябва да бъде между 20 Екюта и 200 Екюта. Когато обаче настанявате собствените си коне във вашата база, вие не плащате нищо и базата ви не печели нищо.

Изисквания за минимални умения

Можете да поставите изискване за минимални умения за конете, настанявани във вашата база. Това става от управлението на вашата конна база. Само коне с тези минимални умения могат да бъдат регистрирани във вашата база. Имайте обаче предвид, че това се отнася и за селекционери, за които сте запазили бокс. Ако техният кон не отговаря на минималните изисквания, който сте поставили, те няма да могат да се регистрират във вашата база.

Изтичане на пансиона

След изтичането на срока на пансиона, настанените коне напускат конната база непосредствено след ежедневната актуализация на уеб сайта в 04:00.

Удължаване на престой

Проверявайте редовно вашето управление за новини. Ще откриете заявки за удължаване на престоя от селекционери, които са настанили кон във вашата база и ще имате възможност да приемате или да откажете тези заявки.

Влияние на пансионерите върху престижа

Подслонените от вас коне, разбира се, оказват влияние върху базата ви в зависимост от своя брой, но също и от най-доброто си умение.

> 2.2 – Ползи за настанените коне

Можете да предоставяте различни хранителни продукти и сбруи на вашите настанени коне чрез вашия офис за управление на конната база.
Когато представите един от тези продукти за налични, вашите настанени коне могат да използват този продукт безплатно от вашия инвентар за цялата продължителност на техния престой.
За да можете да представите продукт като наличен за вашите настанени коне, трябва да имате от него определено количество в инвентара си, в зависимост от това колко бокса имате и да се уверите, че винаги имате достатъчно останало количество от този продукт. Минималното необходимо количество за всеки продукт е указано на вашата страница за управление.

ПредметНеобходимо количество на бокс
1* класическо седлоСедло1
1* класически юздиЮзда1
1* класическа кърпа за седлоКърпа за седло1
1* наушникНаушник1
1* поло превръзкиПоло превръзки1
МорковМорков15
ЯрмаЯрма15
ФуражФураж150
ОвесОвес75

Освен това, за да се появи даден предмет в списъците с предимствата на страницата за регистрация на конната база, трябва да имате количество, два пъти по-голямо от необходимото в инвентара си.

> 2.3 – Подобрения

Подобрения на бокосвете

За да създадете повече удобства на конете, настанени във вашата конна база, можете да придобиете подобрения и да ги поставите в избраните от вас боксове:

 • корито за вода: когато бъдат напоени, конете с корито за вода в бокса си ще печелят 4 пъти повече енергия и морал от конете, които нямат такова.
 • душ: когато извършват действия, конете с душ в бокса си ще изразходват 10% по-малко енергия от конете, които нямат такъв.

Можете да добавите само един душ и едно корито за вода на бокс.

Предлагането на душове и корита за вода увеличава стойността на престижа на вашата конна база.

Подобрения на ливадите

За да подобрите реколтата от посевите и добива от кравите във вашата конна база, можете да придобиете подобрения и да ги добавите към избрани от вас ливади:

 • корито за храна: ако отглеждате крави върху ливада, на която има корито, кравите ви ще произвеждат 30% повече кожа.
 • трактор: ако имате трактор на ливадата, това ще повиши реколтата от посеви на тази ливада с 50%

Можете да имате само едно корито за храна и един трактор на ливада.

> 2.4 – Мисии

lecon

Вашата конна база може да предлага мисии. Собствениците на конете, настанени във вашата конна база, ще решат дали искат да изпълнят тези мисии или не.Това ще им позволи да спечелят определена сума екю и да получат точки за умения за коня си. Тази награда в екю няма да бъде взета от вас, вие няма да плащате нищо.

Наградите за мисиите зависят от престижа на конете, които са настанени във вашата конна база. Но броят на мисиите, които вашата конна база може да предлага всеки ден, е неограничен. В калкулацията се включват само обикновени коне.

Освен това винаги, когато един от настанените при вас коне изпълни мисия, ще получавате определено количество екю или ресурси, в зависимост от най-добрите умения на този кон. Вие ще вземете решение относно съотношението на мисиите, които носят екю (урок) или ресурси, от управлението на вашата конна база. Видът на получения ресурс зависи от местоположението на конната ви база:

 • Гора: дърва
 • Планина: желязо
 • Плаж: пясък

Моля, имайте предвид, че количеството на ресурсите, които можете да придобиете чрез мисиите, е ограничено от запаса от ресурси. Тези запаси се попълват ежедневно, в зависимост от престижа на коната ви база и не могат да надвишават 2000 единици.

Когато някой от вашите наематели завърши мисия, която дава ресурси за награда, наградата се удвоява, ако е използван работен кон.

> 2.5 – Състезание

competition

В конната си база можете да организирате състезания. Престижът на базата Ви нараства, когато в тях участват най-високо класираните коне на Howrse!

Можете да задавате различни параметри, за да определяте кои коне ще имат достъп до състезанието ви.

Нуждаете се от 5 участници за всяко състезание. Състезанията започват автоматично няколко минути след приключването на регистрациите. Регистрациите са отворени отново между 1 и 24 часа след провеждането на последното състезание, в зависимост от вида на състезанието. Докато няма регистрирани коне, можете да променяте минималното ниво или курса на вашите състезания от страницата на състезанията в менюто наконната база .Ако състезанието ви не е започнало в продължение на повече от 5 дни, можете да го промените, дори и да има регистрирани коне.

Състезания по класическа езда

В случай че вашата конна база специализира в класическа езда, можете да организирате:

 • конни надбягвания (тръс или галоп)
 • крос кънтри състезания
 • състезания по прескачане на препятствия
 • състезания по обездка

Когато организирате състезания по крос кънтри, прескачане на препятствия и обездка, преди да се извърши регистрация на каквито и да било коне – участници, е необходимо трудността на манежа, който изграждате, да отговори на минималните нива съответно за издръжливост при крос кънтри, прескачане при състезания по прескачане на препятствия и обездка при състезания по обездка.

Когато създадете вашата конна база, вие получавате малка писта за надбягване, която можете да използвате за насрочване на едно състезание за надбягване на ден. Можете да закупите още една от страницата със състезания по-късно. Всяка конна база може да има до 2 писти за надбягване. За да изградите оптимален престиж, трябва да организирате 2 надбягвания, което изисква наличие на 2 писти за надбягвания.

Състезания по уестърн езда

В случай че Вашата конна база специализира в уестърн езда, можете да организирате:

 • състезания по барел рейсинг
 • състезания по кътинг
 • състезания по трейл
 • състезания по рейнинг
 • състезания по уестърн плежър

Когато организирате състезания по рейнинг и трейл, преди да се извърши регистрация на каквито и да било коне – участници, е необходимо трудността на манежа, който изграждате, да отговори на минималните нива съответно за галоп при състезания по трейл и обездка при състезания по трейл.

Организирането на състезание по кътинг изисква телета при създаване или редактиране на вашето състезание. Когато създадете състезание получавате първото си теле безплатно. Броят телета определя минималната издръжливост, изисквана от конете, които се регистрират.

Състезания за коне от ниско ниво

Можете да правите резервации за състезания, запазени за коне от ниско ниво. Състезанията ви ще придобиват повече престиж от тези, които са на същото ниво и отворени за всички коне, а вие ще печелите 500 екю всеки път, когато се провеждат състезанията ви за коне от ниско ниво.

Конете от ниско ниво са такива, които:

 • имат по-малко от 20 спечелвания
 • няма умения над 1340
 • които нямат умения с генетичен потенциал над 1880

Тази стойност се преизчислява всяка вечер.

> 2.6 – Служители

Можете да наемете служители във вашата конна база.

Всеки служител носи бонус на конната ви база, докато е нает в нея. Можете да наемете няколко служители едновременно, но не можете да наемете определен служител няколко пъти. Можете обаче да удължавате договорите на служителите, преди да изтекат.

От време на време може да придобивате дипломи за експерт с ограничен срок на активност. Когато това се случи, всички назначени в момента служители стават служители-експерти, докато дипломата за експерт е активна. Бонусът, който носят на конната ви база, се удвоява.

3 / Рекламирайте вашата конна база

> 3.1 – Профилната страница на конната база

parchemin

Вашите подробности могат да бъдат преглеждани от всички играчи. Вие можете да ги видите от управлението на базата. На същата страница можете да създавате презентация на вашата база, която ще се показва на същия принцип като вашата презентация на селекционер. Можете да редактирате презентацията си по всяко време.

Можете също така да видите подробности за всички останали бази, като щракнете върху съответното име. По тези детайли вие можете да сравните Вашата база с другите бази и по този начин да видите къде трябва да се направят подобрения, така че Вашата база да се придвижи нагоре в класацията.

> 3.2 – Престиж на базата

Престижът на вашата конна база е оценка, показваща неговото качество. Колкото по-висок е престижът, толкова по-реномирана ще бъде базата ви и толкова повече коне за настаняване ще привлича. Уверете се, че редовно проверявате престижа на базата си, за да напредвате в класиранията.

Той зависи от много фактори, разделени в пет основни области.

Комфортът на конната база

Комфортът на конната ви база отговаря на качеството на боксовете и на услугите, които предлагате на настанените коне. Следователно, той се формира от:

 • размера на вашите боксове
 • качеството на постелята
 • наличието на душ в боксовете
 • това дали сте предоставили храна на настанените коне (фураж, ечемик, моркови и ярма)
 • това дали сте предоставили екипировка на настанените коне и качеството на тази екипировка (кърпа за седло, седло, юзди, наушник, поло превръзки)
Престиж на ливадата

Ливадите, които предлагате на настанените коне за паша, трябва да бъдат плодородни и достатъчно на брой.

Капацитет на конната база

Колкото по-голяма е конната ви база и колкото повече коне е подслонила, толкова по-висок ще бъде престижът й. Идеалната ситуация е да има 100 бокса (допълнителните боксове не увеличават престижа), а нивото на заетостта й да бъде поне 50%.

Умения на настанените коне

Очевидно конете, които настанявате, също така оказват влияние на престижа на вашата база. Вземат се предвид най-добрите умения на всеки кон, с изключение на специалните коне.

Състезания

Петте състезания, които вашата база може да провежда, оказват влияние върху общия престиж на вашата база. Уверете се, че проверявате престижа, осигурен от всеки от тях.

> 3.3 – Класирания

Класиране на конните бази podium

За нормалното протичане на играта се изискват конни бази. Те приютяват конете и позволяват на коневъдите да ги обучават. Тези центрове се делят на 3 вида според ранга си по следните критерии:

 • Престиж
 • броят настанени коне
 • Най-популярни конни бази: тази класация се изчислява въз основа на броя на посещенията от различни играчи през предходния ден. Не е необходимо да посещавате страницата на даден профил няколко пъти, само едно посещение ще бъде взето под внимание.
Класиране на състезанията

На тази страница можете да видите класирането на най-престижните състезания, размера на техния фонд и да видите базите, които ги организират.

В тези събития се състезават най-добрите коне на Howrse.

За да се възнагради тяхната регулярност, състезания с повече от 75% престиж, които не са активни повече от пет дена, губят по 1% от престижа си за всеки ден след този период.

> 3.4 – Розетките

Розетки на конни бази

Розетките са награди за коне, които завършват първи в някои състезания и Ви дават удвояване на екютата! Само на състезания с повече от 75% престиж се присъждат розетки

Розетките са добър начин за открояване на Вашата конна база, защото те се показват на специална страница за всички коне, които са ги спечелили.

За да активирате розетката си, просто идете на Вашата страница състезания.

... или проверете отговорите на най-често задаваните въпроси

Когато регистрирах моите коне в моята конна база, храната и нощувката бяха безплатни, което не би трябвало да е така!

Храната е безплатна за Вашите коне. Така че е нормално да виждате „безплатно“, когато ги регистрирате в своята конна база. Останалите играчи ще плащат, ако регистрират конете си във Вашата конна база.

Премести нагоре

Как да поправя бокс?

Икона reparer се появява до влошаването на състоянието на страница "Боксовете".

Премести нагоре

Защо не мога да купя нов бокс?

Можете да закупите един бокс за всеки два дни на старшинство. Ако искате да знаете колко бокса може да има вашата конна база, трябва да разделите старшинството си на две. Моля, имайте предвид, че това ограничение не се прилага за боксовете, изработени в работилници.

Премести нагоре

Мога ли да продам ливада обратно на магазина?

Не. Можете да разрушите ливада, но няма да си върнете парите.

Премести нагоре

Бях оставил моята ливада на угар, но плодородността не се увеличава. Защо?

Увеличаването на плодородността за ден оставяне на угар е 1% през пролетта и есента, 3% през лятото и 0,2% през зимата. Така че оставянето на угар през зимата вдига много малко плодородността.

Премести нагоре

Не мога да отгледам моите ваучер семена?

Ако не можете да отглеждате това много специално растение, значи, че сте пренебрегнали изпълнението на всички необходими условия за растежа му.

Нуждаете се от голяма поляна, тор и, разбира се, 25 кредитни семена. Не забравяйте, че това растение може да се сее само есента, а младите семена са чувствителни към вятър и слана.

Премести нагоре

Състезанието ми не се състоя. Какво да правя?

Проверете дали нивото на трудност е подходящо за обявената награда. Играчите с по-добри коне няма да се регистрират за участие в състезание, от което няма да спечелят много пари. Помнете, че е по-добре да имате състезание, което започва с малки и постепенно нарастващи изисквания, отколкото състезание, в което не участва никой...

Премести нагоре