Импринт

1. Правни забележки за сайтовете на Owlient:

  • - Корпоративно име: Owlient SAS
  • - Седалище: 261 Rue de Paris - 93100 MONTREUIL FRANCE
  • - Телефонен номер: 00 33 1 55 76 56 20
  • - Търговски регистрационен номер (Регистър на търговски предприятия и фирми): 484025671
  • - EEC ДДС номер: FR 23484025671
  • - Име на редактора или съредактора и/или главния редактор: Шарли Жулемо

За да обработим ефикасно вашата заявка, моля, свържете се с нашата поддръжка на клиенти на предназначената за това страница.

emmamentions