Ръководство за конна база

Управление на конен център

Създайте и управлявайте конния си център, за да:

  • приемате настанени коне
  • предлагате земя за паша
  • отглеждате много продукти
  • създавате полезни предмети за конния си център и развъдните си ферми
  • създавате и управлявате състезанията си

Достъп се дава, когато завършите целите за чирак селекционер.