Ръководство за конна база

Магазинът

В магазина ще намерите всичко необходимо, за да управлявате обхвата на вашата конна база през различните отдели:

  • Подсилвания, където можете да намирате елементи за подобряване на добива от ливадите си или да правите боксовете си по-удобни
  • Селско стопанство, където можете да закупувате семена и торове, които да използвате в ливадите си, когато отглеждате посеви
  • Ресурси, където можете да закупувате всички съставки, нужни за изработката на предметите за работата на конния ви център. Това също така е мястото, където можете да закупувате постели за боксовете си
  • Храна и Екипировка, където можете да закупувате храна и сбруя, които да предлагате на настанените коне, вместо да ги използвате за собствените си коне

Боксовете, работилниците, ливадите и оранжериите могат да бъдат закупени от страницата, където се използват. Пистите за надбягвания и малките животни (в зависимост от специалността на конната ви база) се закупуват от страницата на състезанията.

На страницата на магазина можете да проверите и инвентара си или да продавате предмети, ако желаете. Но там няма да можете да продавате писти за надбягвания, боксове, ливади, оранжерии или работилници.