Ръководство за конна база

Настаняването на конете ви

Можете да приютите един настанен кон във всеки бокс. Броят на боксовете, които можете да закупите от магазина, се определя от стажа ви в Howrse, по-конкретно можете да закупите един бокс за всеки два дни стаж. Но ако ги построите в работилниците си, можете да придобиете колкото боксове желаете.

Боксовете са различни типове и размери. По-големите боксове са по-удобни за конете ви, така че те ще се будят с по-висок морал.

Качеството на бокса също така е ключов елемент от престижа на конния ви център.

Сламени постели

Имате нужда от постеля в боксовете си, за да приютите кон или пони. Посетете магазина на конната база, за да закупите постеля. След като осигурите запас от постели, той ще се изобрази в дясната част на страницата на магазина във вашия инвентар. Посетете страницата „Боксовете“ и изберете постелята, която бихте искали да използвате; можете да изберете единствено постеля, от която имате достатъчно запаси във вашия инвентар.

Когато закупите нов бокс, той идва с постеля съгласно вида постеля, който сте избрали за употреба във вашата конна база.

Постелята в боксовете остарява с всеки ден, в който се използва. След седем дни ще бъде автоматично премахната, когато уебсайтът получи ежедневната си актуализация в 03:00. След това се заменя с чистата постеля, която имате в инвентара си. Ако нямате достатъчно чисти постели в инвентара си, боксът ви ще бъде без постеля, а престижът на конният ви център ще намалее. Проверявайте запасите си редовно.

Постелята, която избирате за боксовете си, оказва влияние и върху настанените коне. Всъщност, колкото по-качествена е постелята, използвана в даден бокс, толкова повече енергия ще получи конят и толкова по-малко морал ще изгуби, когато прекарва време там.

Поправки

Заетите боксове се износват с 1% всеки ден Трябва да ги поправите, преди да достигнат 100% износване.

Иконатаreparer се вижда до статуса на износване на бокса и може да бъде използвана за възстановяването му. Цената за поправка на бокс зависи от условията на износването му, качеството му и съществуващите подобрения.

Ако не поправите бокс, той ще стане неизползваем при достигане на 100% износване и ще спре да отчита точки за вашия престиж на конната база. Освен това, ако там има настанен кон, той ще бъде изгонен. След това вашият баланс от екю ще бъде намален съобразно разходите за настаняване, за да компенсирате собственика на коня. Вие можете да поправите бокс по всяко време, за да настанявате отново коне.

Резервации

Ако искате да подслоните конете на конкретен играч, всичко, което трябва да направите, е да резервирате един или няколко бокса чрез връзката „резервирай този бокс“.