Ръководство за конна база

Селско стопанство и ливади

Земя

Ще трябва да закупите ливади от магазина на конния център. Тези ливади ще бъдат използвани като пасбище на настанените коне, както и за развитието на селскостопанска дейност, която е важен източник на доходи. Ливадите, продавани в магазина, имат различна площ.

Плодородността е от решаващо значение, тъй като тя определя добива от Вашите култури. Тя детайлно ще взема под внимание качеството на Вашите ливади, като коне, оставени в по-плодородна ливада, ще се хранят с повече безплатен фураж. Последното ще се отрази върху разходите на собствениците, които отглеждат конете си във Вашата конна база.

Независимо дали решите да превърнете дадена ливада в пасбище, да отглеждате посеви или крави, тя ще загуби плодородност при използването си. Можете да увеличите плодородността й, като я оставите на угар.

Ливадите носят 1% плодородие на ден неизползвана земя през пролетта и есента, 3% през лятото и 0,2% през зимата. По тази причина почиващите земи имат много малък процент на плодородие през зимата.

Пасища за животни

Площта на пасбището ви трябва да е равна на броя на боксовете ви, за да отговори на нуждите на конете, настанени в конния ви център. Например център с 10 бокса трябва да има площ на пасбище от поне 10. Винаги е добра идея да имате налични няколко ливади, за да отглеждате посеви или да оставяне една или повече на угар, за да може почвата да се възстанови и отново да стане плодородна.

Земеделие

Независимо от размера на конния център или ливадата си винаги може да имате 6 ливади за отглеждане на посеви или отглеждане на крави. Наличността на посевите и техният добив зависят от сезона.

Ако имате оранжерия, можете да посеете желаните семена през всички сезони без ограничения, с изключение на ограничаването на културите до 6 ливади, като имате предвид, че оранжерията се брои за ливада. Въпреки това не можете да отглеждате ябълки или кредити в оранжерията.

Износването на оранжериите се повишава с 1% на ден, когато се използват за отглеждане на посеви.

Иконата reparer е видима до износването на оранжерията и може да се използва за нейната поправка. Разходите за поправка на оранжерията зависят от нейното ниво на износване и от размера й. Ако не поправите оранжерията си, тя ще стане неизползваема при достигане на 100% износване и посевите, които се отглеждат в нея в момента, ще бъдат изгубени. Можете да поправяте оранжерията си по всяко време, за да продължите да я използвате.

Налични култури

СеменаСезон за засажданеПериод на вегетация на културитеРеколта
Семена морковиСемена морковиПролет9 дена
carotte Морков
Семена пшеницаСемена пшеницаЛято9 дена
sonble Пшеница
ressourcepaille Слама
Семена овесСемена овесПролет11 дена
avoine Овес
Семена пасСемена пасЕсен30 дена
pass ваучери
Семена от ябълкаСемена от ябълкаЕсенСъбиране на реколта всяка есен
pomme Ябълка
Ленено семеЛенено семеПролет8 дена
ressourcelin Лен
Семена от люцернаСемена от люцернаЛято7 дена
fourrage Фураж

През зимата не можете да отглеждате нищо, освен ако не притежавате оранжерия. Ако притежавате оранжерия, ще можете да отглеждате каквото си пожелаете, с изключение на ябълки и кредити.

За да правите пари, можете да препродавате посевите си в магазина.

Можете също:

  • да правите моркови, овес и фураж за настанените при вас коне, за да получите повече престиж
  • вие използвате див овес и ябълки за изработване на ярма
  • да използвате слама и постелки за вашите боксове
За да използвате ливада за отглеждане на посеви:
  • отидете до магазина на конния център, за да закупите семената и торовете, които искате да използвате
  • отидете до страницата за ливади
  • ако ливадата вече се използва, кликнете върху "Угар", след което върху "Посеви"
  • изберете семената и торовете за тази ливада
  • потвърдете, ливадата вече е готова за отглеждане на посеви!

Имайте предвид, че използването на торове ще намали броя на дните до зрялост.

След като приберете реколтата, ливадата ще остане на угар, за да може земята да отпочине. След това отново можете да използвате ливадата за отглеждане на различни култури или за паша на конете в конната си база.

Отглеждане на крави

Можете също да отглеждате крави върху ливадите си и да ги използвате за получаване на кожа. Броят на ливадите, на които можете да отглеждате крави или посеви, е ограничен до 6. Следователно, ако вече имате, например 4 ливади или оранжерии, в които в момента се отглеждат посеви, можете да отделите не повече от 2 ливади за отглеждане на крави.

Също като конете, всяка от кравите има нужда от един хектар. Малките ливади са с размер 5 хектара и на тях могат да се отглеждат 5 крави.

Когато отглеждате крави, можете да получите кожа след 30 дни. След това ливадата се превръща в незасята и можете отново да започнете да отглеждате крави.

Има два вида крави, всеки от които осигурява специфична кожа.