Ръководство за конна база

Настанените

Разходи за хранене

Вашата конна база може да приема настанени коне. Можете да избирате цена за настаняване на кон за вечер чрез вашето управление на базата. Тази цена трябва да бъде между 20 Екюта и 200 Екюта. Когато обаче настанявате собствените си коне във вашата база, вие не плащате нищо и базата ви не печели нищо.

Изисквания за минимални умения

Можете да поставите изискване за минимални умения за конете, настанявани във вашата база. Това става от управлението на вашата конна база. Само коне с тези минимални умения могат да бъдат регистрирани във вашата база. Имайте обаче предвид, че това се отнася и за селекционери, за които сте запазили бокс. Ако техният кон не отговаря на минималните изисквания, който сте поставили, те няма да могат да се регистрират във вашата база.

Изтичане на пансиона

След изтичането на срока на пансиона, настанените коне напускат конната база непосредствено след ежедневната актуализация на уеб сайта в 03:00.

Удължаване на престой

Проверявайте редовно вашето управление за новини. Ще откриете заявки за удължаване на престоя от селекционери, които са настанили кон във вашата база и ще имате възможност да приемате или да откажете тези заявки.

Влияние на пансионерите върху престижа

Разбира се, конете, които настанявате, ще се отразяват на центъра ви в зависимост от броя им и най-добрите им умения.