Ръководство за конна база

Подобренията

Подобрения на бокосвете

За да създадете повече удобства на конете, настанени във вашата конна база, можете да придобиете подобрения и да ги поставите в избраните от вас боксове:

  • корито за вода: когато бъдат напоени, конете с корито за вода в бокса си ще печелят 4 пъти повече енергия и морал от конете, които нямат такова.
  • душ: когато извършват действия, конете с душ в бокса си ще изразходват 10% по-малко енергия от конете, които нямат такъв.

Можете да добавите само един душ и едно корито за вода на бокс.

Предлагането на душове и корита за вода увеличава стойността на престижа на вашата конна база.

Подобрения на ливадите

За да подобрите реколтата от посевите и добива от кравите във вашата конна база, можете да придобиете подобрения и да ги добавите към избрани от вас ливади:

  • корито за храна: ако отглеждате крави върху ливада, на която има корито, кравите ви ще произвеждат 30% повече кожа.
  • трактор: ако имате трактор на ливадата, това ще повиши реколтата от посеви на тази ливада с 50%

Можете да имате само едно корито за храна и един трактор на ливада.