Ръководство за конна база

Мисиите

Конният ви център може да организира мисии. Селекционерите на конете, които настанявате, решават дали трябва да организирате мисия в центъра си. За тях това е начин да спечелят определено количество екю, както и точки умения за коня си. Тази сума няма да бъде взета от вас и няма да е нужно да плащате нищо.

Наградите за мисиите зависят от престижа на конете, които са настанени във вашата конна база. Но броят на мисиите, които вашата конна база може да предлага всеки ден, е неограничен. В калкулацията се включват само обикновени коне.

Освен това винаги, когато един от настанените при вас коне изпълни мисия, ще получавате определено количество екю или ресурси, в зависимост от най-добрите умения на този кон. Вие ще вземете решение относно съотношението на мисиите, които носят екю (урок) или ресурси, от управлението на вашата конна база. Видът на получения ресурс зависи от местоположението на конната ви база:

  • Гора: дърва
  • Планина: желязо
  • Плаж: пясък

Моля, имайте предвид, че количеството на ресурсите, които можете да придобиете чрез мисиите, е ограничено от запаса от ресурси. Тези запаси се попълват ежедневно, в зависимост от престижа на коната ви база и не могат да надвишават 2000 единици.

Когато някой от вашите наематели завърши мисия, която дава ресурси за награда, наградата се удвоява, ако е използван работен кон.