Ръководство за конна база

Служителите

Можете да наемете служители във вашата конна база.

Всеки служител носи бонус на конната ви база, докато е нает в нея. Можете да наемете няколко служители едновременно, но не можете да наемете определен служител няколко пъти. Можете обаче да удължавате договорите на служителите, преди да изтекат.

От време на време може да придобивате дипломи за експерт с ограничен срок на активност. Когато това се случи, всички назначени в момента служители стават служители-експерти, докато дипломата за експерт е активна. Бонусът, който носят на конната ви база, се удвоява.