Ръководство за конна база

Престижът на центъра

Престижът на вашата конна база е оценка, показваща неговото качество. Колкото по-висок е престижът, толкова по-реномирана ще бъде базата ви и толкова повече коне за настаняване ще привлича. Уверете се, че редовно проверявате престижа на базата си, за да напредвате в класиранията.

Той зависи от много фактори, разделени в пет основни области.

Комфортът на конната база

Комфортът на конната ви база отговаря на качеството на боксовете и на услугите, които предлагате на настанените коне. Следователно, той се формира от:

  • размера на вашите боксове
  • качеството на постелята
  • наличието на душ в боксовете
  • това дали сте предоставили храна на настанените коне (фураж, ечемик, моркови и ярма)
  • това дали сте предоставили екипировка на настанените коне и качеството на тази екипировка (кърпа за седло, седло, юзди, наушник, поло превръзки)

Престиж на ливадата

Ливадите, които предлагате на настанените коне за паша, трябва да бъдат плодородни и достатъчно на брой.

Капацитет на конната база

Колкото по-голяма е конната ви база и колкото повече коне е подслонила, толкова по-висок ще бъде престижът й. Идеалната ситуация е да има 100 бокса (допълнителните боксове не увеличават престижа), а нивото на заетостта й да бъде поне 50%.

Умения на настанените коне

Очевидно конете, които настанявате, също така оказват влияние на престижа на вашата база. Вземат се предвид най-добрите умения на всеки кон, с изключение на специалните коне.

Състезания

Петте състезания, които вашата база може да провежда, оказват влияние върху общия престиж на вашата база. Уверете се, че проверявате престижа, осигурен от всеки от тях.