Ръководството за коневъда

Размяна на предмети

Предмети от Черния Пазар

Можете да обменяте определени предмети от Черния пазар с други играчи.

Достъп се дава, когато завършите целите за чирак селекционер.

Броят размени, които можете да предлагате или приемате всяка седмица, е ограничен:

  1. По-малко от 15 дни старшинство1 размяна
  2. Между 15 и 30 дни старшинство2 размени
  3. Над 30 дни старшинство3 размени
  4. С Пегас акаунт3 допълнителни размени

За да търгувате, трябва също така да следвате тези правила:

  • Кармата Ви трябва да надвишава 6
  • Вашият електронен пощенски адрес трябва да е бил проверен
  • Вашият акаунт трябва да бъде заверен от Вашите родители, ако сте на възраст под 16 години
  • Не може да търгувате с играч, който има еднакъв с Вашия електронен пощенски адрес
  • Само една сделка с един и същ играч в седмицата

Предмети от магазина

Можете да давате 3 предмета отмагазина (ябълки, седла и т.н.) на приятелите си всяка седмица и да получавате предмети в замяна. Достъп се дава, когато завършите целите за чирак селекционер.

Може да давате един предмет на приятел седмично.

Посетете своята страница с приятели, за да им подарите предмети от магазина!