Ръководството за коневъда

Споделяне на акаунта ви

Можете да позволявате на оторизираните приятели да получават достъп до акаунта ви и да се грижат за него, когато не сте на линия. Бутонът Споделяне на акаунт ще позволи на съвместните ви мениджъри да получават достъп до акаунта ви в продължение на 30 дни, докато отново влезете в него. По този начин те ще имат ограничен достъп до акаунта ви. Могат да се грижат за конете ви, но никога няма да могат да изтрият акаунта ви, конната ви база, развъдните ви ферми или да продават конете ви.

Предупреждаваме, съвместното управление на Вашия акаунт не трябва да бъде поверявано на някого, когото не познавате. Всякаква нежелана дейност във Вашия акаунт от страна на съвместно управляващия остава Ваша отговорност.