Ръководството за коневъда

Настаняването на коня ви

След като го отбиете, бързо настанете коня си в конна база, така че да го сложите да си легне.

За да направите това, използвайте препратката в горния десен ъгъл на страницата за избор на конна база. Може да изберете конна база според цената или престижа й. Може също така да търсите конна база на определен играч, като предоставите идентификатор на играча.

След като сте избрали конна база, трябва да изберете продължителност на престоя и да го потвърдите. Разбира се, не е необходимо всички Ваши коне да са настанени в една и съща конна база. Дори повече, може да сменяте базите толкова често, колкото искате.

Вие можете да разширите настаняването, благодарение на , който се намира до крайната дата на страницата на вашия кон. Управителят на центъра ще реши дали да приеме или отхвърли вашата заявка. Също така е възможно да помолите управителя да запази бокс за вас в тази база.

Избор на база

Избраната от Вас конна база ще оказва влияние върху:

  • размер на бокса: колкото по-голям е боксът, толкова повече морал получава конят, който е сложен да спи в него, когато се събуди
  • качеството на използваната постеля: кобилите ще губят по-малко енергия при раждане, ако качеството на постелята им е добро
  • Парите, които печелите за завършените от вашия кон мисии: цената се изчислява автоматично според престижа на настанения. (цената, показваща се на страницата на базата, е сумата, получена от собственика на коня, извършващ мисията)
  • престижът на ливадата: колкото по-висок е престижът на ливадата, толкова повече фураж ще може да изяде безплатно конят ви, когато пасе
  • ако има налична храна, като фураж, овес, моркови или ярма: можете да давате на конете си без да се налага да вземате от инвентара си.
  • наличието на екипировка, която позволява на настанените коне да се възползват безплатно от нея, ако имат съответната специалност
  • Местоположение на конна база: уменията се увеличават два пъти по-бързо по време на езда, ако местоположението на конната база съответства на типа езда, на която вашия кон отива.

Случаи на закупени или изгонени коне

Не забравяйте да проверите профилната страница на базата, където искате да настаните коня си, за да избегнете изненади, тъй като няма да можете да отмените престоя на коня си там. Конят ще остане там за броя дни, за които сте заплатили. Има едно изключение: когато играчите закупят кон, чието настаняване е вече резервирано, те могат да го отменят по време на 7-те дни следващи покупката.

Ако вашият кон е изгонен от бокс, в който е бил настанен, защото боксът е твърде износен или конната база е изтрита:

  • или ще бъдете обезщетени за оставащата сума за настаняването
  • или ако обезщетяването не е възможно, вашият кон ще бъде преместен в бокс със същото качество в конната база на Ow за оставащото време от неговия престой. Ако желаете, можете да отмените настаняването на коня си в рамките на 7-те дена, следващи преместването.

Отмяната на настаняването на коня не ви дава право да бъдете обезщетени.