Ръководството за коневъда

Състоянието и здравето на коня ви

Има три показателя за физическата форма на Вашия кон: енергия, здраве и морал.

Всеки път щом конят ви извърши действие, това оказва влияние на една или няолко от неговите статистики. Трябва да следите внимателно енергията му. Ако конят ви е изтощен, той може да умре.Най-добре е да легне да спи до 22 ч., с поне 20% енергия. Ако енергията на коня ви е под 20%, той няма да се възстанови правилно и дори може да умре, ако енергията му е под 5%.

Как да възстановите енергията на Вашия кон?

 • като го нахраните
 • като го погалите
 • като му дадете ярма
 • като го сложите да спи. Конят възстановява около 5-кратно енергията, която е имал, когато си е легнал. Не забравяйте обаче, че ако сложите коня си да си легне, когато енергията му е 0, той ще умре.
 • като му дадете нещо за пиене
 • като му дадете от захарта, която ще откриете, докато изпълнявате действията си
 • като му дадете морков

Как да възстановите морала на Вашия кон?

 • като го почистите
 • като му дадете ярма
 • като му дадете нещо за пиене
 • ако друг играч му даде ябълка

И накрая, здравето се подобрява естествено с минаване на времето.

Проблеми с морала

Когато кон е остарял с по-малко от 20% морал, неговото здраве пада. Колкото по-слаб е моралът му, толкова по-бързо пада здравето му. За да избегнете това, не забравяйте да тимарите конете си всеки ден и да ги оставяте в Конния Център.

Здравни проблеми

Здравето на кон под 25 години се влошава, когато:

 • той е твърде дебел или твърде слаб
 • не се грижите достатъчно за него
 • енергията му е под 20%
 • не сте го почистили предходния ден

След 25, здравето на конете и понитата, които нямат Философски камък, ще намалява постепенно с възрастта на коня.