Ръководството за коневъда

Магазинът

Там ще намерите всичко, от което се нуждаете, за да се грижите за Вашия кон. В различните отдели може да купите:

  • храна и лакомства, за да зарадвате коня си
  • оборудване, нужно за включване в състезания
  • бонуси за подобряване на представянето на коня ви

Цената на определени предмети се променя в зависимост от тяхната покупка и продажба, осъществявани от другите играчи.

В долния десен ъгъл на тази страница можете да видите предметите, които са във вашия инвентар и да планирате обновяването на вашия запас. Ако е необходимо, можете да продадете тези предмети в магазина. Магазинът ще ги купи на по-ниска от исканата цена. Можете също така да продавате тор, произведен от вашите коне. За да продадете нещо в магазина, натиснете „Продай предмети“ в страницата на магазина.

Имайте предвид, че може да продавате само това, с което разполагате от своите запаси.