Ръководството за коневъда

Черния пазар

Черният пазар е много странно и особено място. Бъдете внимателни, когато сте там, защото силите на артикулите, които можете да намерите там са толкова силни, че дори могат да бъдат плашещи.

Предметите на черния пазар могат да се купят с билети.

Тези предмети не могат да се предават по наследство от родител на дете. Те не могат да се прехвърлят от един кон на друг и не могат да се възстановяват, когато конят умре.