Ръководството за коневъда

Умения и обучение

Уменията

На Howrse има шест категории умения:

 • издръжливост
 • скорост
 • обяздване
 • галопиране
 • бягане в тръс
 • скачане

Максималните умения, които един кон може да постигне по време на живота си чрез дейности, които ще го карате да извършва, се определят при раждането според неговата порода и предци. Те варират между отделните животни дори от една и съща порода. Въпреки това, както диктува логиката, рисакът никога няма да стане шампион по прескачане! Тъй като потенциалът на кон не може да се разширява до безкрай, ще дойде време, когато той вече няма да се развива. От Вас зависи дали Вашият кон ще разгърне изцяло своите умения!

Има три основни начини да развиете уменията на коня си:

 • езда
 • обучение
 • състезания

Обърнете внимание на здравето на коня си. Ако го обучавате, извеждате го на езда или участва в състезания и не е със 100% здраве, той няма да спечели максималния брой точки за умения. Ако конят Ви не получи максималните умения, няма да може да ги извлече по-късно.

Има още два начина за подобряване на уменията:

 • Игри, когато жребчето е на възраст между 8 и 16 месеца. Можете да получите до 60 точки за умения, като играете игри с жребче.
 • Мисиите започват от момента, когато конят е на 2 години. С тях ще изгубите 30% от енергията си. Увеличаването на уменията зависи от качеството на мисиите в центъра, където е настанен конят ви. Мисиите позволяват на конете и понитата да печелят точки за две от уменията си с най-голям потенциал. Моля, имайте предвид, че уменията, спечелени чрез мисиите, ще спрат да се увеличават, когато конят ви стане на 25!

След като завършите развитието на умение на кон, това умение се показва с курсив в генетичния потенциал на коня. Завършването на развитието означава приключване на обучението и ездите и това, че конят е придобил всички възможни умения по време на състезания.

Обучение

Обучението започва на 1 година и 6 месеца за езда. Има 2 типа езда: езда в гора и езда в планина. Всяка една развива специфични умения:

 • Ездата в гора развива обездка, галоп и прескачане
 • Ездата в планина развива издръжливост, бързина и тръс

Ще видите звездите на рамката Умения (в центъра на страницата на вашия кон) да се запълват прогресивно. Имайте предвид, че придобиването на умения е ограничено и след определено време вашият кон вече няма да може да придобива нищо от езда.

Когато конят ви е на 2 години, всъщност може да започне обучението си. Всяко умение изисква определено обучение. За всяко обучение са необходими 3 часа. Можете да комбинирате няколко вида обучения по времето, когато за вашия кон е ден, но винаги проверявайте нивата му на енергия, както и колко е часът според историята му, така че toj да може да си почине достатъчно. Запомнете, трябва да го сложите да спи най-късно в 22:00!

Когато вашия кон достигне 5 годишна възраст, можете да отидете на езда на плажа. Това е специална езда, по време на която можете да промените разпределението на уменията на вашия кон като ги прехвърлите от едно умение в друго. Колкото по-дълга е ездата, толкова по-голямо е прехвърлянето на умения. Внимание, прехвърлянето е ограничено и съответства на 2.5% от генетичния потенциал на коня.

Не забравяйте, че ако конят Ви отиде на езда на плажа с по-нисък от 100 морал, той ще усвои по-малко умения от оптималното и неусвоените умения ще бъдат изгубени завинаги.

Бонуси

Те се показват в рамка на страницата на коня. Това са точки, добавяни към уменията, но те не трябва да се бъркат с уменията. Те оказват влияние върху резултатите от състезанията, но не се отчитат за минимума, необходим за състезанията.

Те могат да са свързани с:

 • в конния център, където е бил настанен даден кон според неговия престиж
 • с различни предмети, купени от магазина, на Черния пазар или намерени по време на дейностите, изпълнявани от коня ви

Те се показват със знак + пред тях, когато посочите с мишката си над рамката "Умения".