Ръководството за коневъда

Състезанието

Когато конят ви е на 3 години, състезанията могат да започнат! За да може конят ви да се състезава, вие трябва да го специализирате в някой вид състезание и да му дадете кърпа за седло, седло и юзда, съответстващи на специализацията.

състезанието ще Ви позволи да спечелите пари според успеха, както и да подобрите уменията на Вашите коне. Тъй като техният потенциал не е безграничен, ще дойде време, когато няма да могат да се възползват от преимуществата на състезанията.

Всяко състезание има оценка за трудност, която определя минималното и максималното ниво на умение за конете, които имат достъп, независимо коя дисциплина е избрана. Всеки конен център задава желаната оценка на трудност за състезанията си.

В началото конят ви има достъп само до състезания за коне с по-малко от 20 спечелени състезания. Когато достигне 20 спечелени състезания, всякакви изчакващи регистрации за състезания се анулират. След това ще има достъп до състезания с по-висок престиж.

Не можете да участвате в състезание с повече от 2 коня от вашата конюшня.

На страницата на профила на всеки кон, освен останалата информация, ще намерите обобщение на неговите победи и резултати от състезания.

Състезания по класическа езда

Състезанията по класическа езда са за коне, които специализират в класическа езда, и които са екипирани с класическа юзда и седло. Съществуват 4 вида състезания:

Състезанията по галопиране и скоростно бягане в тръс са ограничени до коне въз основа на нивото им на галопиране за състезанията по галопиране и нивото им на бягане в тръс за състезанията по бягане в тръс. Ако искате конете ви да станат шампиони, те също така се нуждаят от добра скорост и умения в обяздването.

Крос-кънтри, дисциплина, свързана с физическите качества, която изисква висока издръжливост, както и добри умения за скачане и голяма покорност. Регистрацията е ограничена на базата на нивото на издръжливост.

Прескачане на препятствия, дисциплина, която изисква изключителни умения за скачане и голяма гъвкавост. Тъй като тези състезания са за време, конете, които изпълняват прескоци, също така трябва да преодоляват препятствия възможно най-бързо. Регистрацията е ограничена на базата на нивото на скачане. В състезанията по прескачане на препятствия конете може да правят грешки, което добавя по една секунда към крайния им резултат.

В състезанията по обяздване се взима предвид начина на движение на коня, т.е. галопирането и бягането в тръс, но преди всичко уменията му в обяздването. Регистрацията е ограничена на базата на нивото в обяздването. От време на време даден кон може да се представя изключително добре, което ще увеличава резултата ви и ще ви дава бонус от 100 екю.

Състезания по уестърн езда

Състезанията по уестърн езда са за коне, които специализират в уестърн езда, и които са екипирани с уестърн юзда и седло. Съществуват 5 вида състезания:

Барел рейсинг, надбягване със засичане на време, което изисква скорост, издръжливост и умения за галопиране. Целта е да се премине на зигзаг около три варела възможно най-бързо, без да бъдат съборени. Регистрацията е ограничена въз основа на скоростта.

Кътинг, дисциплина, която изисква висока издръжливост и скорост, за да бъде контролирано теле. Кътингът изисква и високо ниво на обяздване. Регистрацията е ограничена на базата на нивото на издръжливост.

Рейнингът е дисциплина в обяздването, която се провежда при галопиране. Изисква се и висока издръжливост. Регистрацията е ограничена въз основа на нивото на галопиране.

 

Уестърн плежър е дициплина, която изисква отлични умения в бягането в тръс, както и покорност и издръжливост. Регистрацията е ограничена въз основа на нивото на бягане в тръс. На конете може да бъдат налагани наказания, които добавят една секунда към крайния им резултат.

Клас трейл е уестърн еквивалентът на обяздването в класическата езда. Конете в клас трейл трябва да притежават отлични умения по отношение на обяздването. Също така са им нужни добри умения в бягането в тръс и прескоците. Регистрацията е ограничена на базата на нивото в обяздването.

Морал

Моля, имайте предвид, че от 60 дни старшинство в играта нататък, вашият кон може да изгуби определен морал, когато не завърши първи в състезание. Не се притеснявайте, тази загуба на морал може лесно да се възстанови с малко почивка и лакомства!

Бонуси

Можете да давате бонуси на конете си, за да ги накарате да се представят по-добре на състезанията. Когато конете ви изпълняват мисии, можете да намерите някои бонуси (например острие за почистване на копита или гребен). Други бонуси могат да бъдат закупени, като посетите магазина или Черния пазар. При пресмятане на резултат от състезание, бонусите директно се прилагат към уменията и оказват влияние върху крайния резултат.

Новите играчи, които започват играта си, получават специален бонус. Затова не се изненадвайте, ако някои коне се представят изключително добре, те само са получили малко помощ за добър старт в играта!

Състезания за коне от ниско ниво

Някои състезания са ограничени само за коне от ниско ниво. Коне от ниско ниво, са такива, които

  • имаше по-малко от 20 спечелвания
  • няма умения над 2050
  • които нямат умения с генетичен потенциал над 2860

Тази стойност се преизчислява всяка вечер.