Ръководството за коневъда

Генетика

Генетичен потенциал

Генетичният потенциал на кон се изчислява според генетичния потенциал и най-добра линейна чиста прогноза на генотипа(BLUP) на неговите родители.

След като едно жребче се роди, неговият генетичен потенциал не може да се развива повече

Вродените умения и прогресирането на уменията вследствие на играта и провеждането на мисии, не са включени в генетичния потенциал. Това означава, че уменията на кон могат да надвишат стойностите, посочени в неговия генетичен потенциал.

Звезди, присъждани за превъзходство

Звездата за превъзходство е зелена и ще я откриете в генетичния потенциал на коня. Тя сочи, че конят притежава изключителност в дадено умение. Това се случва рядко, тъй като е кулминацията на работата на коневъда за обучение и внимателен подбор на породата. Тя се присъжда на изключителни по рода си коне!

За да спечелите звезда за отличие, конят трябва да е достигнал 100% от генетичния потенциал във въпросното умение. Възможно е да получите допълнителни звезди в умение за всеки 10% допълнителен генетичен потенциал, достигнат в умението.

Звездите за отличие се дават само при раждането на жребчето, защото след като то се роди, неговият генетичен потенциал не може да се промени.

Вродени умения

Това са уменията, които конят има още от раждането си. Не е задължително всички кончета да имат вродени умения. Уменията им зависят от родителите на кончето, техния генетичен потенциал и тяхната най-добра линейна чиста прогноза на генотипа(BLUP). Така например кончето би могло да е родено с 10% издръжливост.

Кончето не може да бъде родено с негативни умения. Ако средната оценка за BLUP на родителите е под 0, то тогава кончето няма да има вродени умения.

Тези вродени умения биват задавани при раждането. Те се добавят към генетичния потенциал.

Забележете, че вродените умения биват включвани към уменията, следователно е възможно да надвишите стойността, показана в генетичния потенциал. Тази ефективна стойност е това, което ще се отчита за минимално изискване за умение при състезанията.

BLUP

BLUP стойността е общ индекс. Той играе роля при развъждането, тъй като BLUP стойностите на родителите оказват влияние върху общия потенциал и умения на жребчето при неговото раждане.

Изчислява се съобразно:

  • нивото на обучение на коня в трите му най-добри умения
  • броят състезания, спечелени от коня ви, като идеалният брой е 20 победи.
  • възрастта на коня, като BLUP може да достигне 100 само от възраст 10

Базирано на тези параметри, BLUP стойността винаги ще варира между -100 и +100, като -100 е минималната стойност, а +100 е максималната стойност, която един кон може да достигне.

Колкото по-високи са средните BLUP стойности на родителите, толкова по-високи са шансовете жребчето да има висок генетичен потенциал и вродени умения.

Освен това, ако средната BLUP стойност на родителите е под 0, жребчето няма да има вродени умения.

За да имате най-добрите жребчета, ви съветваме за партньори при размножаването да избирате коне с висока BLUP стойност или поне позитивни коне, т.е. конете, които са добре тренирани и които са се представяли добре на състезания.