Ръководството за коневъда

Печелене на пари

Какви са различните начини за печелене на пари?

  • мисии: конят ви получава определено количество пари в зависимост от конниия ви център
  • състезания, в които участват конете ви
  • оферти за заплождане, ако имате жребци
  • продажбата на кон от конюшните ви
  • продажбата на изпражнения от конете ви
  • продажба на предмети от инвентара ви на магазина
  • размяна на предмети от черния пазар
  • използване на кредит за кредитиране на резерва ви