Ръководството за коневъда

Животните ви за развъждане

Развъдниците

Развъдниците ви позволяват да прегрупирате конете, които ви принадлежат, независимо кои са техните селекционери.

Достъп се дава, когато завършите целите за чирак селекционер.

Можете да регистрирате допълнителна развъдна ферма на всеки 60 дни старшинство до най-много 5 развъдни ферми.

Като се абонирате за акаунт Пегас вие можете да регистрирате до 50 развъдника. Освен това можете да прегрупирате всички тези развъдници в 5 категории, всяка със собствен цвят за по-лесно намиране.

Афикси

Всяка ферма за разплод може да си създаде име и да изгради репутацията си въз основа на конете, които произвежда. Можете да регистрирате афикс и да го добавите към имената на конете, които сте произвели. Такъв афикс не може да бъде премахван от бъдещи собственици на конете, произведени във Вашата ферма за разплод. Вие не може да го добавяте към имена на коне, които не са били родени във Вашата ферма за разплод.

Достъп се дава, когато завършите целите за чирак селекционер.

Можете да създавате допълнителна приставка за всеки 30 дни старшинство. Също така ще получите още приставки, ако се абонирате за Пегас акаунт.

Можете да имате няколко афикса и да ги подредите въз основа на използваните от вас породи или за да разграничите потеклото в рамките на специфичен развъдник като се съсредоточите върху някоя порода.

Породи и синята звезда

На Howrse има много различни породи за коне и понита. Можете да отделите чистокръвните коне от тези със смесена порода чрез раздел Генетика в листа на конете. Освен това, чистокръвните коне имат синя звезда на страниците за продажба и заплождане.

Ограничения за развъждане

Докато се грижите за конете си, можете да намирате точки за стареене или бонуси (камшик, вана с грес...) и да печелите екю (например, чрез мисии или състезания). След като обаче събудите повече от 1000 коне в рамките на един ден, тези привилегии ще бъдат деактивирани. Те ще се активират повторно на следващия ден.