Ръководството за коневъда

Отборите

Принцип

Можете да се обедините с други играчи и да си сътрудничите, за да подобрите порода. Можете да се включите в до 2 отбора.

Всеки отбор се състои от основател и други играчи. Броят на свободните места в отборите зависи от броя на VIP играчите в тях, като се предоставят 4 свободни места на VIP участник. В един отбор може да има най-много 20 участници, дори и да са регистрирани повече от 5 VIP участници.

За да се включите в отбор можете:

 • Основете свой собствен отбор, ако сте VIP
 • да приемете покана от отбор

Всеки отбор има публична страница, която може да бъде персонализирана, както и специални форуми, в които могат да участват само участниците в отбора.

За улесняване на комуникацията в отборите е възможно изпращане на групови съобщения до всички участници в отбора.

Освен това вие можете да резервирате коне или заплождане за целия екип.

Основателят може да назначи роли на всеки участник в отбора като правото да управлява публичната страница, да набира участници или да модерира форума на отбора.

Ако не влезете отново в профила си 30 дни, автоматично ще бъде зададен нов основател.

Вие можете да напуснете вашия отбор по всяко време. Ако вие сте основателят на отбора, можете да назначите друг основател от членовете на отбора, който също е VIP играч. Ако не назначите нов основател, такъв ще бъде назначен автоматично. Ако обаче в отбора няма останали VIP играчи, отборът ще бъде разформирован.

Заемане на коне

Можете да заемате конете си на своите съотборници. По този начин отборът ви няма да изпита затруднения, ако го напуснете за кратко.

Заемането на кон се извършва от неговата страница, по начина, по който се извършва и продажбата му. Въпреки това, моля, обърнете внимание, че можете да заемате само коне, които носят афикса на отбора и че можете да заемате само 3 коне наведнъж.

Когато вземете на заем кон, той:

 • остава във вашия развъдник между 1 и 4 дни
 • не може да получава предмети или бонуси от Черния пазар
 • не може да бъде продаден или изпратен в Сигурното убежище
 • не може да бъде регистриран за Гран При

Афиксът на отбора

Можете да използвате афикс, който се споделя от всички ваши съотборници, за всички коне, принадлежащи на породата, във връзка с която всички вие си сътрудничите. Единствено чистокръвните коне могат да получат афикса на отбора.

Афикс на отбора автоматично се задава на жребчетата, родени от коне, които носят афикса на отбора, ако генетичният потенциал на жребчето е по-висок от максималния праг, който сте задали за продажбите си.

Конете, които надвишават този генетичен потенциал, не могат да бъдат продавани извън отбора, освен ако не са кастрирани. Техният афикс не може да бъде оттеглян или заменян.

Награден фонд на отбора

Когато продавате кон с афикса на отбора, можете да решите да продадете коня от името на отбора. В този случай кредитите, придобити в резултат от тази продажба, ще отидат в общия награден фонд.

Този награден фонд може да бъде разпределен между членовете на отбора от администратора на отбора.

Оценяване на афикс

Афиксите на отбори за ездитни коне, понита, еднорози и понита еднорог се преглеждат за оценка на първия ден на всеки месец, ако:

 • отборът има поне 10 дни старшинство
 • поне 20 коне, които носят афикса, са родени по време на предходния месец и са живи в момента на обозначението
 • най-добрият кон, който носи афикса, има по-висок генетичен потенциал от предходния най-добър кон от същата порода на първия ден от предходния месец

След това афиксите на отбора, които отговарят на тези критерии, се сортират на базата на най-добрия генетичен потенциал на конете, родени под този афикс. Тогава се дават звезди на 3 от най-добрите допълнения за всяка порода:

 • най-добрият афикс: 3 звезди
 • следващият афикс: 2 звезди
 • третият афикс: 1 звезда

След това се дават награди на всеки участник в отборите, чийто афикс е награден:

 • 3 звезди: Ръцете на Морфей
 • 2 звезди: Хронографът на Кронос
 • 1 звезда Мълнията на Зевс

Моля, имайте предвид, че не можете да получите повече от 2 награди месечно от оценявания, дори ако сте част от 3 или повече наградени отбора.

Отборни класирания

Можете да сравните своя отбор с другите благодарение на различните класирания:

 • най-добрият генетичен потенциал на коне, родени с афикса на отбора
 • броят на конете, родени с афикса на отбора, през целия месец
 • броят на розетките, спечелени от конете, носещи афикса на отбора, през целия месец
 • броят пъти, когато конете, носещи афикса на отбора, са класирани в Toп 1000 на състезания Гран При през целия месец
 • Престиж на отбора, който е резултат от 4 предходни рейтинга, както и рейтинги на афикс

Екипи с еднорози

Можете да ограничите вашия отбор за отглеждане на еднорози.

Отборите, отглеждащи еднорози, използват своя собствена система за класиране.

Афикс класирането за ездитни еднорози и понита еднорози функционира точно по същия начин като при афиксите за ездитни коне и понита, с изключение на това, че афиксите за еднорози се класират само помежду си.