Ръководството за коневъда

Божествени карти

Божествените карти

Всеки специален кон е свързан с божествена карта.

Тези карти се използват при Изкачването на Олимп, за да се придвижвате през стаите и да се изправите пред шефа.

Отключвате божествената карта на специален кон веднага щом той попадне в развъдната ви ферма.

Сила и ниво на божествените карти

Божествените карти се разделят според силата си, представена от броя на звездите им.

Звездите показват и тяхното ниво.

Всяка божествена карта започва на ниво 1.

Посоченият брой звезди показва максималното ниво, което могат да достигнат.

Например карта с 3 звезда може да достигне максимално ниво 3.

Способности

Всяка божествена карта има 4 способности в различни количества:

  • Водачество
  • Ловкост
  • Интелигентност
  • Сила

Тези способности се използват за преодоляване на предизвикателствата в режима Изкачване на Олимп и за да се изправите пред боса.

Те се увеличават с нивото на божествената карта.

Ръка на играча

Започвате всяка игра Изкачване на Олимп с 3 карти в ръката си.

Можете да добавяте още карти към ръката си чрез бонусите, които печелите в края на предизвикателствата.

Не може да имате повече от 6 карти в ръката си.

Ръката ви ще се занули в края на всяка игра Изкачване на Олимп.

Всички божествени карти ще преминат обратно към ниво 1.

Картите, които не сте задали като свои любими се премахват от ръката.