Ръководството за коневъда

Стаи и предизвикателства

Прагове и стаи

За да спечелите игра в режим Изкачване на Олимп, трябва да преминете през 3 праг(а), след което да победите шеф.

Всяко ниво се състои от 7 стаи.

Започвате в първата стая на Праг 1.

Всяка стая има собствено предизвикателство с различни нива на трудност:

  • difficulty1Лесно: Изисква една случайна способност, за да бъде завършено
  • difficulty2Умерено: Изисква две случайни способности, за да бъде завършено
  • difficulty3Трудно: Изисква три случайни способности, за да бъде завършено

Колкото по-трудно е предизвикателството, толкова по-голям е бонусът.

Преодоляване на предизвикателство

За да преодолеете предизвикателство, трябва да съберете нужните способности с божествените си карти или бустери.

Можете да изберете до 3 божествени карти и колкото бустери искате.

Число в проценти показва шансовете ви за успех с картите, които сте избрали.

Не е нужно да достигате 100%, за да преминете предизвикателство, но ако паднете под това число, има по-голям риск да се провалите.

Енергия на божествените карти

В Изкачването на Олимп всяка божествена карта има измервател на енергията.

След като дадена карта бъде използвана за преодоляване на предизвикателство, тя губи 1 точка(и) енергия.

Не можете да използвате карта, която е останала без енергия, за да преодолеете предизвикателство.

Картите могат да възстановяват енергията си с бонус в края на предизвикателство.