Ръководството за коневъда

Бонус

Получаване на бонуси

Всеки път, когато преодолеете предизвикателство, можете да изберете бонус от 3 случайни.

Предложените бонуси варират според трудността на предизвикателството и текущия ви праг.

Типове бонуси

Има 4 типа бонуси:

  • manualcardБожествена карта: Позволява ви да добавите божествена карта към ръката си. Ако вече имате 6 божествени карти в ръката си, ще трябва да замените една.
  • rowguebonuslevel1Повишаване на нивото: Позволява ви да повишите нивото на една или повече карти: Когато дадена карта повиши нивото си, всички нейни способности се повишават с 1.
  • rowguebonusenergy1Възстановяване на енергия: Позволява ви да възстановите енергията на една или повече карти.
  • manualboosterБустери: Позволява ви да добавите бустер към инвентара си. Можете да използвате бустерите си, за да се опитате да преодолеете предизвикателствата на стаите. Те ще изчезнат, след като бъдат използвани.

Бонуси в края на играта

В края на всяка игра Изкачване на Олимп ще губите всички бонуси, които сте спечелили.

Ще получите нови в следващата игра.