Ръководството за коневъда

Награди

Фрагменти от божествения шеф

Всяка победа на върха на Олимп ще ви носи фрагменти от шефа към момента.

След като съберете всички фрагменти от даден шеф, той ще се присъедини към развъдната ви ферма.

Можете да получите всеки шеф само веднъж.

След като сте спечелили божествения шеф, ще печелите фрагменти от специалните коне към момента всеки път, когато печелите, докато шефът се промени.

Божественият шеф на режима Изкачване на Олимп се променя периодично.

Специални коне на момента

Можете да печелите фрагменти от специалните коне, като напредвате през играта Изкачване на Олимп.

Можете да ги печелите в предизвикателствата в края на праг и при определени събития.

Тези фрагменти се изтеглят от набор от 5 божествени коня, които ще се променят периодично.