Ръководството за коневъда

Спазване на правилата

От всички играчи се очаква да:

  • се държат вежливо и с уважение, когато общуват с всички членове на Howrse общността – това включва играчи, модератори (чиито имена са в зелено) и администратори (чиито имена са в удебелен син шрифт)
  • следват правилата за поведение навсякъде в сайта. Можете да намерите тези правила на своята страница Моята карма
  • да следвате правилата, отнасящи се до пространствата на общността (частна поща и т.н.).