Ръководството за коневъда

Приложените санкции

Неспазването на правилата може да доведе до следните санкции:

  • Частична или пълна загуба на точки карма
  • Временна или постоянна забрана за използване на играта
  • Временна или постоянна забрана за използване на форумите
  • Временна или постоянна забрана за използване на системата за лични съобщения
  • Временна или постоянна забрана за използване на системите за продажби и замени
  • Временна или постоянна забрана за използване на класациите
  • Временна или постоянна забрана за използване на Пространството на Творенията
  • Частично или пълно отнемане на неправомерно придобити кредити или екю.
  • Частично или пълно отнемане на неправомерно придобити коне, ресурси или печалби.