Китайски коне

Божествени китайски коне

chinois

Китайските коне са божествени коне. Те са вдъхновени от китайските легенди.

Някои от тях може да ви дадат подарък или привилегия за вашата игра.

Те не могат да умрат, не могат да бъдат продавани или да се появяват в класирания. Те не могат:

  • да получават предмети, свързани с развъждането
  • да се персонализират
  • да участват в Гранд При
  • да остаряват ръчно

Те не влизат в престижа на конната база, в която са настанени.

Веднъж дневно те могат да участват в състезания, отворени за всички коне, както и в състезания за специални коне, при условие, че имат достатъчно енергия да го направят.