Коледни коне

Божествени коледни коне

christmas

Коледните коне са божествени коне Всеки представлява магията на Коледа

На 25-о число от всеки месец погалете коня си, за да получите:

  • 200 200 кредита на 25 декември
  • 1 случайно подбран подарък по време на останалите месеци

Драконовите коне не могат да умират, да се продават или да се показват в класации. Те не могат:

  • да се размножават
  • да се персонализират
  • да участват в Гранд При
  • да остаряват ръчно

Те не влизат в престижа на конната база, в която са настанени.

Веднъж дневно те могат да участват в състезания, отворени за всички коне, както и в състезания за специални коне, при условие, че имат достатъчно енергия да го направят.