Водни коне

Божествени водни коне

eau

Водните коне са божествени коне, които олицетворяват водата във всички нейни състояния.

Уменията на повечето от тях се променят всеки ден.

Някои притежават изключителни умения.

Те не могат да умрат, не могат да бъдат продавани или да се появяват в класирания. Те не могат:

  • да получават предмети, свързани с развъждането
  • да се персонализират
  • да участват в Гранд При
  • да остаряват ръчно

Те не влизат в престижа на конната база, в която са настанени.

Веднъж дневно те могат да участват в състезания, отворени за всички коне, както и в състезания за специални коне, при условие, че имат достатъчно енергия да го направят.