Египетски коне

Божествени египетски коне

egyptien

Египетските коне са божествени коне. Има 11 различни египетски коня. Всеки от тях представлява различен египетски бог или богиня.

Когато съберете всички 10 различни египетски коне, ще получите последния кон от серията: Ра!

Всеки ден, когато тези коне се събудят, дават на играча карта за изтриване, с изключение на божествената кобила Изис. Билетът Ра може да ви предложи, наред с други неща, Неограничен Лъч на Хелиос.

Божествените египетски коне не могат да умрат, да се продават или да се показват в класации. Те не могат:

  • да се персонализират
  • да получават предмети, свързани с развъждането
  • да участват в Гранд При
  • да остаряват ръчно

Те не влизат в престижа на конната база, в която са настанени.

Веднъж дневно те могат да участват в състезания, отворени за всички коне, както и в състезания за специални коне, при условие, че имат достатъчно енергия да го направят.