Японски коне

Божествени японски коне

japonais

Японските коне са божествени коне. Всеки от тях е вдъхновен от елемент от японската традиция.

Всеки ден избирайте едно омикудзи от предлаганите и открийте наградата си.

Японските коне не могат да умират, да се продават или да се показват в класации. Те не могат:

  • да се персонализират
  • да получават предмети, свързани с развъждането
  • да участват в Гранд При
  • да остаряват ръчно

Те не влизат в престижа на конната база, в която са настанени.

Веднъж дневно те могат да участват в състезания, отворени за всички коне, както и в състезания за специални коне, при условие, че имат достатъчно енергия да го направят.