Коне ценни метали

Божествени коне ценни метали

metals

Конете ценни метали са божествени коне. Всеки от тях представлява ценен метал.

Съберете достатъчно руди, за да спечелите награда.

Съберете 9-те коня ценни метали, за да получите финалния божествения кон Живак.

Конете ценни метали не могат да умират, да се продават или да се показват в класации. Те не могат:

  • да се размножават
  • да се персонализират
  • да участват в Гранд При
  • да остаряват ръчно

Те не влизат в престижа на конната база, в която са настанени.

Веднъж дневно те могат да участват в състезания, отворени за всички коне, както и в състезания за специални коне, при условие, че имат достатъчно енергия да го направят.