Праисторически божества

Божествени праисторически коне

prehistoriques
Праисторическите коне са божествени коне. Всеки един от тях е предшественик на съвременните коне.

Те не могат да умрат, не могат да бъдат продавани или да се появяват в класирания. Те не могат:

  • да получават предмети, свързани с развъждането
  • да се персонализират
  • да участват в Гранд При
  • да остаряват ръчно

Те не влизат в престижа на конната база, в която са настанени.

Веднъж дневно те могат да участват в състезания, отворени за всички коне, както и в състезания за специални коне, при условие, че имат достатъчно енергия да го направят.