Конете на дъгата

Божествени коне на дъгата

rainbow
Конете на дъгата са божествени коне. Те представят 7-те цвята на дъгата.

Те не могат да умрат, не могат да бъдат продавани или да се появяват в класирания. Те не могат:

 • да получават предмети, свързани с развъждането
 • да се персонализират
 • да участват в Гранд При
 • да остаряват ръчно

Те не влизат в престижа на конната база, в която са настанени.

Веднъж дневно те могат да участват в състезания, отворени за всички коне, както и в състезания за специални коне, при условие, че имат достатъчно енергия да го направят.

 • rouge
 • orange
 • jaune
 • vert
 • bleu
 • indigo
 • violet
 • arcenciel