Божествени коне от Растителното царство

Божествени коне от Растителното царство

vegetal

Конете от Растителното царство са божествени коне. Всеки от тях представлява вид растение.

Техните умения се увеличават в зависимост от изпражненията, които им давате, и от сезона. След определено ниво на умение, вие можете да ги подрежете, за да получите награда.

Когато съберете всички 7 различни коне от Растителното царство, ще получите последния кон от серията: Лотис!

Божествените коне от Растителното царство не могат да умрат, да се продават или да се показват в класации. Те не могат:

  • да се размножават
  • да се персонализират
  • да участват в Гранд При
  • да остаряват ръчно

Те не влизат в престижа на конната база, в която са настанени.
Веднъж дневно те могат да участват в състезания, отворени за всички коне, както и в състезания за специални коне, при условие, че имат достатъчно енергия да го направят.