Вятърни коне

Божествени вятърни коне

vents

Божествените вятърни коне са диви коне. Съществуват 13 от този вид. 12 от тях представляват вятърно божество от Древна Гърция, а 13-тият е техният водач.

Можете да яздите тези коне през океани, планини или равнини, за да увеличите техните умения или вятърна сила. До възраст от 3,100, веднага след като тяхната вятърна сила достигне 100%, те образуват буря. След като бурята премине, вие получавате награда.

Посоката на вятъра се сменя всеки ден. Тя може да бъде по-благоприятна или по-неблагоприятна, в зависимост от коня.

Когато размножите всички 12 различни вятърни коне, ще получите последния кон от серията: Еол!

Божествените вятърни коне не могат да умрат, да се продават (с изключение на Еол) или да се показват в класации. Те не могат:

 • да се размножават
 • да се персонализират
 • да участват в Гранд При
 • да остаряват ръчно

Те не влизат в престижа на конната база, в която са настанени.
Веднъж дневно те могат да участват в състезания, отворени за всички коне, както и в състезания за специални коне, при условие, че имат достатъчно енергия да го направят.

 • symboldisabledeuros
 • symboldisabledboree
 • symboldisabledzephyr
 • symboldisablednotos
 • symboldisabledcalcias
 • symboldisabledlips
 • symboldisabledapeliote
 • symboldisabledsciron
 • symboldisabledeuronotos
 • symboldisablediapyx
 • symboldisabledlibonotos
 • symboldisabledtrascias