Келтски коне

Божествени келтски коне

celtic

Келтските коне са божествени коне. Всеки представлява божество от келтския свят.


Те имат божествени сили, които ви позволяват да откривате по 3 Огамски писма на ден.

Някои писма представляват предсказания, а други не.


Открийте всички 5 писма с предсказания, за да получите награда. След това открийте ново предсказание!

Божествените келтски коне не могат да умрат, да се продават или да се показват в класации. Те не могат:

  • да се размножават
  • да се персонализират
  • да участват в Гранд При
  • да остаряват ръчно

Те не влизат в престижа на конната база, в която са настанени.
Веднъж дневно те могат да участват в състезания, отворени за всички коне, както и в състезания за специални коне, при условие, че имат достатъчно енергия да го направят.