Продукцията на Dark_Lord

Това са конете, отглеждани от Dark_Lord от началото на играта. Тези коне са резултат от селекционирането на кобили и са родени благодарение на техните усилия.

Настоящ селекционерКонХарактеристикиУмения
Жребец Ирландски Хънтър Алест с ленена грива и опашка
Dark_Lord Джуниър Крез
 • Издръжливост
  68.9905
 • Бързина
  67.699
 • обяздване
  92.9255
 • Галоп
  93.9665
 • Тръс
  22.924
 • Прескачане
  63.4045
Жребец Фиорд Gulblakk
Dark_Lord женско ~ ФЪР_ФЪР~
 • Родена: 23.10.2020
 • Пол: женски
 • Възраст: 2 месеца
 • Размер: 92 см
 • Порода: Фиорд
 • Издръжливост
  197.6535
 • Бързина
  310.24
 • обяздване
  220.9055
 • Галоп
  244.2915
 • Тръс
  133.638
 • Прескачане
  64.158
Жребец Фиорд Gulblakk
Dark_Lord мъжко ~ ФЪР_ФЪР~
 • Роден: 23.10.2020
 • Пол: мъжки
 • Възраст: 2 месеца
 • Размер: 92 см
 • Порода: Фиорд
 • Издръжливост
  197.6535
 • Бързина
  310.24
 • обяздване
  220.9055
 • Галоп
  244.2915
 • Тръс
  133.638
 • Прескачане
  64.158
Жребец Фиорд Кестеняв чилест (Brunblakk)
Dark_Lord мъжко ~ ФЪР_ФЪР~
 • Роден: 23.10.2020
 • Пол: мъжки
 • Възраст: 2 месеца
 • Размер: 93 см
 • Порода: Фиорд
 • Издръжливост
  190.133
 • Бързина
  298.48
 • обяздване
  212.56
 • Галоп
  235.0345
 • Тръс
  128.5545
 • Прескачане
  61.732
Жребец Фиорд Кестеняв чилест (Brunblakk)
Dark_Lord мъжко ~ ФЪР_ФЪР~
 • Роден: 23.10.2020
 • Пол: мъжки
 • Възраст: 2 месеца
 • Размер: 93 см
 • Порода: Фиорд
 • Издръжливост
  184.1975
 • Бързина
  289.139
 • обяздване
  205.9305
 • Галоп
  227.6415
 • Тръс
  124.526
 • Прескачане
  59.8055
Пони Фиорд Кестеняв чилест (Brunblakk)
Dark_Lord мъжко7578.35 ~ ФЪР_ФЪР~
 • Роден: 23.10.2020
 • Пол: мъжки
 • Възраст: 7 години
 • Размер: 145 см
 • Порода: Фиорд
 • Издръжливост
  326.7435
 • Бързина
  1313.465
 • обяздване
  936.545
 • Галоп
  832.9
 • Тръс
  222.5245
 • Прескачане
  109.4385
Пони пегас Лоша вещицаDark_Lord20 Лоша вещица ~ ФЪР_ФЪР~
 • Роден: 23.10.2020
 • Пол: скопен кон
 • Възраст: 25 години
 • Размер: 145 см
 • Порода: Фиорд
 • Издръжливост
  843.425
 • Бързина
  1460.27
 • обяздване
  942.295
 • Галоп
  1085.74
 • Тръс
  571.905
 • Прескачане
  182.475
Пони Фиорд Кестеняв чилест (Brunblakk)
Dark_Lord мъжко7576.32 ~ ФЪР_ФЪР~
 • Роден: 23.10.2020
 • Пол: мъжки
 • Възраст: 10 години 2 месеца
 • Размер: 145 см
 • Порода: Фиорд
 • Издръжливост
  329.2755
 • Бързина
  1396.33
 • обяздване
  939.325
 • Галоп
  1038.045
 • Тръс
  224.268
 • Прескачане
  38.419
Жребец Фиорд Кестеняв чилест (Brunblakk)
Dark_Lord женско7576.32 ~ ФЪР_ФЪР~
 • Родена: 23.10.2020
 • Пол: женски
 • Възраст: няколко часа
 • Размер: 77 см
 • Порода: Фиорд
 • Издръжливост
  196.407
 • Бързина
  308.3985
 • обяздване
  219.5705
 • Галоп
  242.7725
 • Тръс
  132.8055
 • Прескачане
  63.7685
Жребец Фиорд Кестеняв чилест (Brunblakk)
Dark_Lord мъжко ~ ФЪР_ФЪР~
 • Роден: 23.10.2020
 • Пол: мъжки
 • Възраст: няколко часа
 • Размер: 80 см
 • Порода: Фиорд
 • Издръжливост
  192.813
 • Бързина
  302.586
 • обяздване
  215.5345
 • Галоп
  238.1945
 • Тръс
  130.3625
 • Прескачане
  62.591